Mostra totes les entrades de fgune

Engeguem una campanya per implicar la ciutadania en la lluita contra la violència de gènere. T’hi apuntes?

Avançar cap a la plena equitat de gènere només és possible si les persones ens hi comprometem. Amb aquesta idea engeguem la campanya Recreem el Món juntament amb l’Associació de Dones Immigrants Subsaharianes (ADIS), la Unió de les Associacions cultural dels resortisants de la regió de Kedougou (UACRKK).

Durant 15 dies, del 20 de juny al 5 de juliol, fem una crida a la ciutadania perquè agafi els seus compromisos personals per acabar amb la desigualtat de gènere.

Banners equitat de genere

La campanya Recreem el Món, que porta per lema “Idees. Conviccions. Caràcter” apel·la als valors personals que cal tenir per afrontar les discriminacions. Així, es demana a la ciutadania que sigui activa i participi enviant els seus compromisos per fomentar l’equitat de gènere. Us animem a participar-hi fent-nos arribar els vostres compromisos escrivint un email a info@fundaciogune.org o també ens podeu fer arribar els vostres missatge penjant vídeos o fotografies al nostre Facebook o Twitter.

Durant aquest curs acadèmic 2016-2017, 220 alumnes de l’Institut Mont Perdut de Terrassa i de l’Institut Bellulla de Canovelles ja han participat en el programa “Recreem el món” i han agafat el seu propi compromís per aconseguir un món més just i equitatiu que es recull en aquest vídeo. Entre els compromisos que han pres la joventut destaquen: “no generar estereotips sexistes”, “defensar els drets de les dones”, “denunciar quan es presencia un cas de violència masclista”, “lluitar contra la mutilació genital femenina”.

La mutilació genital femenina

La lluita contra la Mutilació genital femenina pren una especial rellevància en el sí de la campanya. S’han realitzat tallers amb el títol “El nostre cos, el nostre dret” dirigit a noies adolescents i a mares i pares de famílies provinents de països on s’hi practica. Durant els tallers, en els quals hi han participat una vuitantena de persones, s’ha aprofundit en les tradicions culturals i els rols de gènere de les seves comunitats d’origen, però posant especial èmfasi en evitar estigmes i prejudicis contra les cultures que tradicionalment l’han practicat -la major part a l’Àfrica, però també en algunes regions d’Orient Mitjà, Àsia i Amèrica Llatina. A Catalunya existeixen protocols de prevenció per detectar nenes en risc de patir la MGF tant aquí com al seu país d’origen.

Aquests tallers tenen com a objectiu convertir els i les participants en agents de sensibilització dins les seves comunitats -d’aquí i al país d’origen- perquè deixin de practicar-la.

La UNICEF calcula que almenys 200 milions de dones i nenes de tot el món han patit la mutilació genital femenina. I, tot i ser una pràctica prohibida per la ONU des del 2012, estimacions recents asseguren que 17.000 dones i nenes podrien corre’n el risc a l’estat espanyol.

Ponemos en marcha una campaña para implicar la ciudadanía en la lucha contra la violencia de género. ¿Te apuntas?

Banners equitat de genere CAST

Avanzar hacia la plena equidad de género sólo es posible si las personas nos comprometemos. Con esta idea ponemos en marcha la campaña Recreemos el Mundo junto con la Asociación de Mujeres Inmigrantes subsaharianas (ADIS) y la Unión de las Asociaciones cultural de los resortisantes de la región de Kedougou (UACRKK).

Durante 15 días, del 21 de junio al 5 de julio, hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que tome sus compromisos personales para acabar con la desigualdad de género.

La campaña Recreemos el Mundo, que lleva por lema “Ideas. Convicciones. Carácter” apela a los valores personales que hay que tener para afrontar las discriminaciones. Así, se pide a la ciudadanía que sea activa y participe enviando sus compromisos para fomentar la equidad de género. Os animamos a participar haciéndonos llegar vuestros compromisos escribiendo un email a info@fundaciogune.org o también puedes hacermos llegar tus mensajes colgando vídeos o fotografías en nuestro Facebook  o Twitter.

Durante este curso académico 2016-2017, 220 alumnos del Instituto Mont Perdut de Terrassa y del Instituto Bellulla de Canovelles ya han participado en el programa “Recreemos el mundo” y han cogido su propio compromiso para conseguir un mundo más justo y equitativo que se recoge en este vídeo “Me comprometo”. Entre los compromisos que han tomado la juventud destacan: “no generar estereotipos sexistas”, “defender los derechos de las mujeres”, “denunciar cuando se presencia un caso de violencia machista”, “luchar contra la mutilación genital femenina”.

La mutilación genital femenina
La lucha contra la Mutilación genital femenina toma una especial relevancia en el seno de a campaña. Se han realizado talleres con el título “Nuestro cuerpo, nuestro derecho” dirigido a chicas adolescentes y madres y padres de familias provenientes de países donde se practica. Durante los talleres, en los que han participado unas ochenta personas, se ha profundizado en las tradiciones culturales y los roles de género de sus comunidades de origen, pero poniendo especial énfasis en evitar estigmas y prejuicios contra las culturas que tradicionalmente la han practicado -la mayor parte en África, pero también en algunas regiones de Oriente Medio, Asia y América Latina. En Cataluña existen protocolos de prevención para detectar niñas en riesgo de sufrir la MGF tanto aquí como en su país de origen.

Estos talleres tienen como objetivo convertir los y las participantes en agentes de sensibilización dentro de sus comunidades -de y al país de origen- para que dejen de practicarla.

La UNICEF calcula que al menos 200 millones de mujeres y niñas de todo el mundo han sufrido la mutilación genital femenina. Y, a pesar de ser una práctica prohibida por la ONU desde 2012, estimaciones recientes aseguran que 17.000 mujeres y niñas podrían correr este riesgo en España.

¡Conoce la campaña y implícate!

Exposición y mesa redonda en Canovelles

3 text i foto cas

Os invitamos a la exposición y mesa redonda que tendrá lugar el próximo 10 de Junio a las 18h en el centro cultural de Canovelles.

A través de la exposición queremos abrir un espacio de reflexión y análisis crítica sobre la violència de género, para entre todos y todas encontrar nuevar herramientas para erradicarla y caminar hacia la equidad de género.

La exposición ha estado creada gracias a la participació de la Asociación ADIS, UACRK, del Instituto Bellulla i el Instituto Mont Perdut. La actividad se enmarca dentro del proyecto financiado por la Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo “Recreemos el mundo”.

¡Os esperamos!

Exposició i taula rodona a Canovelles

Us convidem a l’exposició i taula rodona que tindrà lloc el pròxim 10 de juny a les 18h al centre cultural de Canovelles.

A través de l’exposició volem obrir un espai de reflexió i anàlisis crítica sobre la violència de gènere, per entre totes i tots trobar noves eines per eradicar-la i caminar cap a l’equitat de gènere.

L’exposició ha estat creada gràcies a la participació de l’Associació ADIS, UACRK, de l’Institut Bellulla i l’Institut Mont Perdut. L’activitat s’emmarca dins el projecte finançat per l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament “Recreem el món”.

Us esperem!

Flyer A5 expo recreem def

Día Mundial contra el paludismo

En el día mundial contra el paludismo tenemos que destacar la importancia de seguir sensibilizando a las poblaciones afectadas de las zonas rurales de Senegal para que conozcan las formas de prevención. Las familias que tienen acceso al conocimiento de esta enfermedad, de cómo prevenirla e identificar los primeros síntomas, salvan sus vidas, sobre todo de los niños que son los más vulnerables. Dotar de conocimientos es la clave del éxito.

Fatou sensibilitzacio

Dia Mundial contra el paludisme

En el dia mundial contra el paludisme hem de destacar la importancia de seguir sensibilitzant a les poblacions afectades de les zones rurals de Senegal perquè coneguin les formes de prevenció. Les famílies que tenen accés al coneixement d’aquesta enfermetat, de com prevenir-la i identificar els primers símptomes, salven les seves vides, sobretot dels infants que són els més vulnerables. Dotar de coneixements és la clau de l’èxit.

Fatou sensibilitzacio