slide_interiror_14

Educació i formació

EDU. DESENVOLUPAMENT


Educació i formació per al Desenvolupament

Educar i formar per al desenvolupament comporta analitzar, de manera transversal i des d’una perspectiva crítica, les situacions de desigualtat del món i en el cas de la fundació en centrem sobretot en posar de relleu i treballar les diversitats que hi ha a les diferents ciutats i barris de Catalunya.

Projectes d’Educació-Formació per al Desenvolupament

  1. La dona, teixint cultures
  2. Tots som nosaltres
  3. Recreem el món