slide_interiror_29

Augmentar l’accés de les dones embarassades als serveis de salut bàsics.

Títol: Augmentar l’accés de les dones embarassades als serveis de salut bàsics.

Any: 2009/2016

Objectiu: Augmentar la cobertura sanitària de les dones mitjançant la construcció d’un nou pavelló al dispensari de Diaobé per a l’hospitalització de dones embarassades contagiades de malària.

Beneficiàries fins a dia d’avui: 8.500 dones.

Impacte:

  • L’ampliació del centre de salut de Diaobé mitjançant la construcció d’una maternitat amb un mínim de 10 llits permet ingressar i tractar més dones embarassades.
  • Ha augmentat un 80% les dones embarassades contagiades amb malària tractades
  • La iniciativa ha permès augmentar la cobertura mèdica, i per tant, millorar les condicions de salut de les dones del municipi de Diaobé.

Finançat per: Fundació Roviralta
logo