Mostra totes les entrades de fgune

camapana fg-bb cas def

Una unió amb sentit

logos baby y fg web

Un dia vàrem descobrir que els nostres mons s’assemblaven, que ens dirigíem a un mateix públic, que teníem uns valors similars i ens vam adonar que juntes podríem arribar a transformar més mons.
I va néixer el nostre propòsit comú: Col·laborar en la transformació positiva de la realitat de les famílies i el seu entorn per a un món més just.
La nostra visió és co-crear i desenvolupar productes i projectes que tinguin un impacte social i siguin sostenibles.
Amb la venda de el “Cambiador de realitats”, producte de Babybites acompanyarem l’apoderament de les dones de la regió de Kolda, Senegal. A través de l’educació, la salut i el desenvolupament econòmic les farem més autònomes i amb més capacitats per fer front a les seves necessitats bàsiques. Una actuació transversal que provoca un canvi real i positiu a tota la seva família.
Descobreix més a “Una unió amb sentit”

camapana fg-bb cas def

Una unión con sentido

logos baby y fg web

Un día descubrimos que nuestros mundos se parecían, que nos dirigíamos a un mismo público, que teníamos unos valores similares y nos dimos cuenta que juntas podríamos llegar a transformar más mundos.
Y nació nuestro propósito común: Colaborar en la transformación positiva de la realidad de las familias y su entorno para un mundo más justo.
Nuestra visión es co-crear y desarrollar productos y proyectos que tengan un impacto social y sean sostenibles.
A través de la venta del “Cambiador de realidades”, producto de Babybites acompañaremos el empoderamiento de las mujeres de la región de Kolda, Senegal.
A través de la educación, la salud y el desarrollo económico las haremos más autónomas y con más capacidades para hacer frente a sus necesidades básicas. Una actuación transversal que provoca un cambio real y positivo a toda su familia.
web givingtuesday2018

Transforma el Black Friday en el Giving Tuesday

Segurament ja coneixes el Black Friday, aquest dia de grans descomptes que ens fa grans consumidors, tant d’allò que “necessitem” com d’allò que “no necessitem”.

Però a nosaltres ens agrada més el Giving Tuesday, el dia per DONAR, el dia per compartir i pensar en els altres. Per això t’animem a que formis part del #GivingTuesday unint-te al nostre repte: Garantir a moltes mares del sud de Senegal el dret a la Salut i el Dret a donar vida en unes condicions favorables.
dispensari fotos giving2018
En aquestes imatges pots veure l’estat en el qual es troba el centre de salut situat en el Municipi de Kounkané, al sud de Senegal.

El centre ha de donar cobertura a 21.100 habitants i atendre principalment a la població infantil, dones en edat fèrtil entre 15 i 45 anys, i dones embarassades.

No obstant això, no pot garantir un part amb unes condicions mínimes per l’absència d’equipament i materials mèdics bàsics (l’Estat de Senegal no disposa de mitjans per invertir en el sector salut, i menys en zones rurals), i la pobresa de les famílies no poden sufragar despeses mèdiques.

Si et sumes al nostre repte #GivingTuesday podrem dotar al dispensari d’una sala de parts i maternitat de qualitat, amb el material mèdic adequat per disminuir la mortalitat materno-infantil.

EM SUMO AL REPTE: SI A DONAR, SI AL DRET A LA SALUD

web givingtuesday2018 cas

Transforma el Black Friday en el Giving Tuesday

Seguramente ya conoces el Black Friday, ese día de grandes descuentos que nos hace grandes consumidores, tanto de aquello que “necesitamos” como de aquello que “no necesitamos”.

Pero a nosotras nos gusta más el Giving Tuesday, el día para DAR, el día para compartir y pensar en los demás. Por eso te animamos a que formes parte del #GivingTuesday uniéndote a nuestro reto: Garantizar a muchas madres del sur de Senegal el derecho a la Salud y el Derecho a dar vida en unas condiciones favorables.

dispensari fotos giving2018

En estas imágenes puedes ver el estado en el que se encuentra el centro de salud situado en el Municipio de Kounkané, al sud de Senegal.

El centro debe dar cobertura a 21.1000 habitantes y atender principalmente a la población infantil, mujeres en edad fértil entre 15 y 45 años, y mujeres embarazadas.
Sin embargo, no puede garantizar un parto con unas condiciones mínimas por la ausencia de equipamiento y materiales médicos básicos (el Estado de Senegal no dispone de medios para invertir en el sector salud, y menos en zonas rurales), y la pobreza de las familias no pueden sufragar gastos médicos.

Si te sumas a nuestro reto #GivingTuesday podremos dotar al dispensario de una sala de partos y maternidad de calidad, con el material médico adecuado para disminuir la mortalidad materno-infantil.

ME SUMO AL RETO: SI A DAR SI AL DERECHO A LA SALUD

 

Guanyadors del premi Luís Noé Fernández!

Bones notícies! Hem guanyat el premi Luís Noé Fernández 2018, atorgat per Fundacion Alimerka dins de la modalitat de Lluita contra la fam.

Amb una dotació de 12.000 euros, durem a terme un projecte de suport a la seguretat alimentària i la nutrició a la regió de Kolda.

Tot l’equip de Guné en Kolda i Barcelona agraïm a Fundació Alimerka el seu suport i confiança!

Més informació

 

¡Ganadores del premio Luís Noé Fernández!

¡Buenas noticias! Hemos ganado el premio Luís Noé Fernández 2018, otorgado por Fundacion Alimerka dentro de la modalidad de Lucha contra el hambre.

Con una dotación de 12.000 euros, llevaremos a cabo un proyecto de apoyo a la seguridad alimentaria y la nutrición en la región de Kolda.

¡Todo el equipo de Guné en Kolda y Barcelona agradecemos a Fundación Alimerka su apoyo y confianza!

Más información

imatge amb fondo 1

Ponemos en marcha la campaña “Arte por la equidad”

Iniciamos la campaña “Arte por la equidad” para sensibilizar a la ciudadanía en la lucha contra la violencia de género.

La campaña se enmarca dentro del proyecto “Recreemos el mundo y erradiquemos la violencia de género” llevado a cabo en los institutos de secundaria Bellulla de Canovelles y Mont Perdut de Terrassa durante el 2n y 3r trimestre del curso académico 2017/2018.

Después de participar en los talleres los y las adolescentes son más conscientes sobre las consecuencias que pueden tener sus acciones y/o palabras y como es de importante promover una actitud respetuosa hacia el resto de compañeros y compañeras y la comunidad que los rodea.

Del 23 al 30 de octubre compartiremos con vosotros a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter y Instagram los dibujos que el alumnado creó durante los talleres con el fin de expresar artísticamente sus reflexiones sobre la violencia de género y sobre cómo erradicar-la.

Así mismo os animamos a ver los dos vídeos realizados por el alumnado donde nos muestran sus compromisos de cambio.

Esperamos que os gusten y os invitamos a coger vuestro compromiso.

Entre todos y todas podemos construir una sociedad libre de violencia, más justa y equitativa.

Toda la información a www.recreemelmon.org

imatge pagina inici 1

Engeguem la campanya “Art per l’equitat”

Iniciem la campanya “Art per l’equitat” per sensibilitzar a la ciutadania en la lluita contra la violència de gènere.

La campanya s’emmarca dins el projecte “Recreem el món i erradiquem la violència de gènere” dut a terme als instituts de secundària Bellulla de Canovelles i Mont Perdut de Terrassa durant el 2n i 3r trimestre del curs acadèmic 2017/2018.

Després de participar en els tallers els i les adolescents són més conscients sobre les conseqüències que poden tenir les seves accions i/o paraules i com n’és d’important promoure una actitud respectuosa envers la resta de companys i companyes i la comunitat que els envolta.

Del 23 al 30 d’octubre compartirem amb vosaltres a través de les nostres xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram els dibuixos que l’alumnat va crear durant els tallers amb la finalitat d’expressar artísticament les seves reflexions sobre la violència de gènere i sobre com erradicar-la.

Així mateix us animem a veure els dos vídeos realitzats per l’alumnat on ens mostren els seus compromisos de canvi.

Esperem que us agradin i us convidem a agafar el vostre compromís.

Entre tots i totes podem construir una societat lliure de violència, més justa i equitativa.

Tota la informació a www.recreemelmon.org

TV3 emite la campaña de la Fundació Guné

Nos hace especial ilusión anunciar que Tv3 pasará nuestra campaña “Empodera una mujer y moverás un mundo”, que transmite el objetivo y esencia de la fundación.

La primera emisión será hoy 18 de Octubre a las 18h en el programa Todo se mueve. Destacamos la emisión del domingo 21 de Octubre a las 15.30h durante el Telediario mediodía. Ver parrilla de las emisiones.

Estamos muy entusiasmadas, porque como entidad pequeña que somos, estar en Tv3 es una gran oportunidad para visibilizar el trabajo que hacemos.

Esperamos que os guste tanto como a nosotras y os animamos a compartir el vídeo.

TV3 emet la campanya de la Fundació Guné

Ens fa especial il·lusió compartir amb vosaltres que TV3 passarà la nostra campanya “Empodera una dona i mouràs un món”, que transmet l’objectiu i essència de la fundació.

La primera emissió serà avui 18 d’Octubre a les 18h al programa Tot es mou. Destaquem l’emissió del diumenge 21 d’Octubre a les 15.30h durant el Telenotícies migdia. Veure graella de les emissions.

Estem molt entusiasmades, perquè com entitat petita que som, estar a TV3 és una gran oportunitat per visibilitzar la tasca que fem.

Esperem que us agradi tant com a nosaltres i us animem a compartir el vídeo a través dels vostres canals!

Moltes gràcies!!!!