Dret a una educació de secundària de qualitat i lliure de violència a la ciutat de Kolda, Senegal

Any: 2019/2020

Objectiu: Promoure el dret a l’educació secundària gratuïta, de qualitat i sense violència per a tots els nois i noies de la ciutat de Kolda. Augmenta el nombre de noies que acaben el cicle de secundària a la ciutat de Kolda

Beneficiàries: Unes 3.000 noies adolescents

Impacte esperat

 • El projecte contribuirà de manera eficaç a disminuir les diferències educatives existents entre noies i nois, els sectors de menors i majors ingressos, entre les diferents ètnies convertint-se en un veritable canal de mobilitat social.
 • Aquest projecte condueix a relacions més igualitàries entre dones i homes.
 • La igualtat d’accés a l’educació i poder acabar tot el cicle permetrà que més dones es converteixin en agents de canvi de les seves comunitats.
 • Noies més formades i preparades ajuda a mig termini a la superació de la pobresa. Un cicle educatiu complet facilita l’accés al mercat de treball, i a mig llarg termini contribuir a l’economia familiar i afavorir el creixement econòmic de la comunitat, en aquest cas de la ciutat.
 • La intervenció contribueix a la reducció de les desigualtats socials. Entrega de beques a 200 noies.
 • Promou una major inclusió social, situant a les persones, en aquest cas les dones, al centre d’un procés de desenvolupament humà sostenible, ampliant les seves capacitats i les seves opcions per viure amb dignitat, i amb menys discriminacions.
 • Contribueix a una major cohesió social i a l’enfortiment dels valors democràtics, certes activitats del projecte contribueixen a augmentar la participació social (organització de mobilitzacions a favor de l’educació i en contra de la violència a les aules).
 • Les campanyes de sensibilització i xerrades sobre temes sensibles als adolescents son un factor de protecció dels adolescents i adults joves contra embarassos no desitjats, prevencions dels virus del VIH o altres malalties de transmissió sexual. Al acabar el projecte els i les joves tindran més recursos per evitar la mutilació genital femenina, o retardar l’edat del matrimoni concertat.
 • Noies formades en un entorn sense violència, és més probable que enviïn a tots els seus fills i filles al col·legi.
 • L’educació completa significarà un augment de la realització personal i del progrés col∙lectiu; és la palanca que farà possible la superació dels condicionants personals, socials, econòmics i culturals.
 • Serà una societat més justa, s’aconseguirà poc a poc trencar el silenci i la por, i denunciar els assetjaments i els agressors. Augmentarà la pressió als sistema judicial per condemnar l’agressor, i poc a poc les violacions per qüestions de gènere deixaran de ser tabús socials.
 • Aconseguirem una comunicat educativa (titulars de drets, obligacions i responsabilitats) més enfortida, més formada, més sensibilitzada i amb més capacitat per garantir el compliment del dret a una educació completa.

Finançat per: L’Agència catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD)

descarga (1)