Desenvolupament socioeconòmic

Títol: Contribuir al Desenvolupament socioeconòmic del municipi de Médina Chérif (Senegal) mitjançant la dinamització de l’agricultura i l’enfortiment de l’emprenedoria femenina.

Any: 2013

Objectiu: El projecte té com a objectiu aconseguir la sostenibilitat i autosuficiència de les comunitats rurals de Senegal, mitjançant un programa de seguretat alimentària basat en la dinamització de l’economia local que contempla la diversificació de les fonts d’aliment i de les rendes.

Beneficiàries: 410 dones i les seves famílies

Impacte:

  • El projecte ha contribuït a la seguretat alimentària de les poblacions rurals mitjançant la dinamització d’un sistema de cultiu eficient i facilitant l’accés als factors de producció (material, eines, llavors de qualitat, fertilitzants), i sostenible (diversificant els cultius, sembrant també en època seca, us de metodologies tradicionals en detriment de la moderna, etc).
  •  S’ha enfortit i apoderat a la dona a fi que sigui més autònoma, amb més capacitat de prendre decisions i esdevenir un agent de desenvolupament local.
  • S’ha contribuït a promoure l’ocupació en condicions de llibertat, igualtat, seguretat i dignitat humana, amb un èmfasi especial en els col•lectius que operen en la informalitat (majoritàriament dones).

Finançat per : Botigues Natura
descarga