slide_interiror_9

Enfortiment del teixit productiu mitjançant la promoció de l’emprenedoria femenina

Títol: Enfortiment del teixit productiu mitjançant la promoció de l’emprenedoria femenina.

Any: 2015/2016

Objectiu: Enfortiment de les organitzacions comunitàries de la ciutat de Kolda que treballen per a la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones.

Beneficiàries: La població beneficiària directa del projecte és aproximadament de 200 dones membres de 5 Grups d’Interès econòmic (GIE) del sector de l’aviram.

Impacte:

  • S’ha facilitat l’accés als factors de producció: equipament i habilitació de galliners
  • Hem contribuït a reforçar les capacitats tècniques i productives de les dones mitjançant bones pràctiques de maneig i programes sanitaris i zootècnics que permetran reduir la mortalitat de l’aviram i garantir la seva producció.
  • S’han enfortit les habilitats gerencials i de lideratge de les dones de les juntes de les organitzacions femenines.

Finançat per: L’Ajuntament de Barcelona
ayuntamiento-barcelona-logo-vector