slide_interiror_27

Incrementar la cobertura i qualitat dels serveis públics de salut maternal i infantil per contribuir a disminuir la mortalitat infantil.

Títol: Incrementar la cobertura i qualitat dels serveis públics de salut maternal i infantil per contribuir a disminuir la mortalitat infantil.

Any: 2009/2011

Objectiu: Participar en la millora de les condicions de vida de les poblacions a través del recolzament de la salut maternoinfantil. L’acció reforçava les estructures de salut locals amb equipament i material, formació del personal auxiliar de salut i es va executar una campanya d’informació sobre temes vinculats a la salut reproductiva.

Beneficiàries i beneficiaris: 8.000 persones entre les quals dones en edat fèrtil entre 15 i 45 anys, dones embarassades i els menors de 5 anys de les comarques de Tankanto, Bagadatji i de Dioulacolon. Regió de Kolda.

Impacte:

  • S’ha contribuït a la millora de la salut maternoinfantil en tot el procés de l’embaràs, en el part i el puerperi, assegurant uns serveis de prevenció i atenció adequats.
  • Han millorat les atencions dels serveis de salut reproductiva gràcies a les formacions a 30 promotors de salut en infeccions sexualment transmissibles, planificació familiar o campanyes de vacunació.
  • Ha permès generar una població més informada sensibilitzada en salut reproductiva, higiene i nutrició.
  • S’han reduït els nivells de mortalitat infantil en un 5% gràcies a les campanyes de vacunació.
  • S’ha contribuït a la millora de la salut infantil, especialment la dels menors de cinc anys, assegurant la prevenció i l’atenció de malalties amb el seguiment de l’estratègia d’atenció integral de les malalties prevalents en la infància, impulsada per l’OMS.
  • S’ha contribuït a abordar les pràctiques tradicionals i convencionals perjudicials per a la salut i la sexualitat de les dones i les menors, amb una atenció especial a la prevenció dels parts a domicili.

Finançat per:  l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament  logo_aecid