Millora de la seguretat alimentària i la nutrició a través de la dinamització agroecològica i l’alfabetització

Any: 2019 / 2020

Objectiu: Consolidar un procés de seguretat alimentària nutricional, amb enfocament de gènere, per a l’efectiu exercici del Dret Humà a l’Alimentació de la població rural de la comuna de Kandiaye.

Beneficiàriess:  150 famíles de la comuna de Kandiaye

Impacte:

  • Augment de l’accés als aliments gràcies a la diversificació dels cultius.
  • El teixit socioeconòmic local s’ha reforçat mitjançant la constitució de 5 Grups d’Interès Econòmic (GIE / cooperatives locals) amb capacitat de negociació per a la defensa d’interessos comuns i per a accedir a finançament local.
  • Es redueixen els casos de desnutrició infantil en la zona d’intervenció.

Socii local: Association Guné Kolda

Financiat per: Fundación Netri