Galeria de videos

Projectes a la regió de Kolda, Senegal

Projectes a Catalunya, Espanya

Recreem el món

Teixint veus de dona i teixint cultures

 

Campanyes