Butlletins

PUBLICACIONS

Butlletí Setembre 2021

Incorporem una nova línia de treball

A Catalunya, arran de la pandèmia de la COVID-19 hi ha hagut un increment de les desigualtats socials i econòmiques. Un dels col·lectius més afectats han estat les persones migrades procedents de l’Àfrica Subsahariana que es troben en situació irregular i tenen feines informals com la venda ambulant o la recollida de residus.

Per fer front a la vulneració de drets que viuen aquestes persones hem obert una nova línia de treball enfocada en l’acompanyament integral per regularitzar la seva situació i perquè tinguin accés als seus drets bàsics com ara a l’habitatge, a la salut, a l’alimentació i al treball digne.


Reportatge del projecte d’Emprenedoria femenina

Us animem a veure el reportatge sobre el projecte d’emprenedoria femenina finançat per l’Ajuntament de Barcelona on les dones participants ens expliquen com, a través de les activitats del projecte, han millorat la seva vida i la de les seves famílies.


Accés de les dones als sectors de producció agrícola i ramader

A la Regió de Kolda, únicament el 25% de les dones tenen accés als recursos naturals (aigua, terra), productius (equipaments, material, pous, etc) i financers (crèdits agrícoles) per múltiples factors socioculturals, religiosos, polítics i de pobresa que limiten el gaudi a drets fonamentals.

A través del projecte finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, estem enfortint i potenciant les produccions agroalimentàries ecològiques i sostenibles i les activitats ramaderes de 12 agrupacions femenines per fomentar l’emprenedoria i les oportunitats laborals de 820 dones.


Capacitacions al personal educatiu per al canvi de creences

A la ciutat de Kolda, moltes noies abandonen els estudis en l’edat de l’adolescència, tot i que les causes són diverses, totes tenen un denominador comú, un sistema de creences que priva de la llibertat de les noies per exercir el seu dret a l’educació.

Una de les estratègies que es va decidir implementar dins del programa finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament va ser treballar amb el professorat i l’equip directiu i administratiu dels centres educatius per aprofundir sobre els drets humans i els drets dels infants per la presa de consciència sobre els factors que generen desigualtats de gènere, construint coneixement de forma col·lectiva per aconseguir un canvi de creences i comportament i fomentar la seva corresponsabilitat.

Des de l’inici del programa s’han format a 170 professionals de l’àmbit educatiu.


Accés a l’alimentació ecològica i de proximitat

El col·lectiu participant en l’hort comunitari del Clot, on ens vàrem instal·lar al mes de Març d’aquest any, varen construir, junt amb el suport de les tècniques, 25 bancals fets de fusta per cultivar hortalisses i fruites de temporada utilitzant els principis de l’agroecologia. Després de mesos de cura de les plantes ja s’estan fent les primeres collites.

Cada setmana, de forma rotatòria, s’està fent el repartiment de les hortalisses a les persones participants que es troben en una situació de major vulnerabilitat fent possible l’accés a un aliment ecològic i de proximitat.


Capacitacions per a la prevenció de la violència per raó de gènere

Durant els mesos d’estiu vàrem portar a terme diferents tallers amb la comunitat subsahariana resident a Catalunya per fer front a les discriminacions i violències per raó de gènere.

Els tallers, que es van realitzar amb diferents grups de treball separats per joves, dones i homes, van servir per identificar les discriminacions i violències que s’exerceixen a les dones, analitzant les causes estructurals que les ocasionen i aprofundint sobre els drets humans, els drets dels infants i els drets sexuals i reproductius. Els tallers van finalitzar amb diferents jornades d’intercanvi sobre les conclusions extretes amb cada grup per fomentar un canvi de creences i comportaments de tota la comunitat.

Les actuacions s’emmarquen dins el projecte finançat per l‘Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament que té com a objectiu específic millorar l’accessibilitat del dret a l’educació de qualitat i el dret a viure una vida lliure de violència de les filles de famílies migrants d’origen subsaharià.

_________________________________________

Compartir butlletí

_________________________________________

Altres butlletins:

Butlletí Juny 2021Butlletí Març 2021, Butlletí Desembre 2020, Butlletí Setembre 2020, Butlletí Maig 2020Butlletí Febrer 2020, Butlletí Octubre 2019 , Butlletí Juliol 2019, Butlletí Abril 2019, Butlletí Gener 2019, Butlletí Juliol 2018 , Butlletí Abril 2018 , Butlletí Gener 2018 , Butlletí Setembre 2017 , Butlletí Abril 2017 , Butlletí Gener 2017 ,  Butlletí Novembre 2016 ,  Butlletí Juny 2016 , Butlletí Febrer 2016 , Butlletí Octubre 2015 , Butlletí Maig 2015 , Butlletí Febrer 2015 , Butlletí Octubre 2014 , Butlletí Juny 2014 , Butlletí Abril 2014