Butlletins

PUBLICACIONS

Butlletí Març 2021

Nou projecte per contribuir a reduir la crisis alimentària, econòmica i climàtica de 850 dones de la regió de Kolda 1

La situació de vulneració de drets de 850 dones de sis poblats de Senegal s’ha vist agreujada per l’arribada de la COVID19, aquest 2021 hem rebut el finançament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per executar un projecte que contribuirà a reduir la crisi alimentària, sanitària i climàtica d’aquestes dones i les seves famílies.

La intervenció fomentarà l’autonomia social i econòmica de les dones a través de l’augment de la productivitat agroecològica el suport per la consolidació de 400 explotacions de ramaderiaovina i aviar, i la millora de la capacitat de gestió i comercialització de les seves organitzacions.

El projecte també contempla accions d’Educació per al Desenvolupament  per sensibilitzar a la joventut sobre les causes estructurals que provoquen la vulneració del dret a l’alimentacióparticipant en la creació d’una horta comunitària gestionada per persones migrantsprovinents de l’Àfrica subsahariana.

Dret a un treball digne de 270 dones propietàries d’explotacions avícoles

Les accions portades a terme en el primer trimestre del projecte que porta per títol“Dret al treball digne i remunerat de 270 dones a la ciutat de Kolda, finançat per l’Ajuntament de Barcelona han estat:

  • Tallers formatius amb les 10 cooperatives de dones beneficiàries sobre pràctiques zootècniques i gestió comercial.
  • Vacunació a 2.500 aus de corral.
  • Entrega de 4.000 pollets i 300 galls.
  • Rehabilitació de 15 galliners.
El conjunt d’accions revaloren l’activitat productiva avícola i els canals de comercialització per augmentar els ingressos de les famílies, millorar la ingesta de proteïna i assegurar el dret a un treball digne de 270 dones.

Capacitació a dones lideresses de la ciutat de Kolda per formar part dels espais de decisió dins l’àmbit públic

Per caminar cap a societats més democràtiques en què les dones participin en igualtat de condicions que els homes en la gestió municipal s’estan  duent a terme jornades formatives i de capacitació a dones lideresses i referents de la ciutat  per augmentar la seva adhesió a llistes electorals i entrin a formar part dels partits com a candidates electes.

L’acció s’emmarca dins el programa de dos anys finançat per l’Ajuntament de Barcelona, que té com a títol“Dones i joves milloren la gestió municipal i la governança a la ciutat de Kolda”.


Estratègies de treball amb els sindicats de professors

Una de les estratègies del programa per promoure el Dret a l’educació de les joves a la ciutat de Kolda i perifèria és treballar de manera coordinada amb els responsables educatius de l’Ajuntament i els sindicats de professors, amb qui s’estan duent a terme capacitacions sobre els drets dels infants i la detecció i prevenció de les violències per raó de gènere que es donen als centres educatius. La seva tasca és essencial per esdevenir agents de sensibilització per al canvi d’hàbits i comportaments causants de l’abandonament escolar de les noies.

Programa finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

 


Nou projecte per al Dret a l’educació i a viure una vida lliure de violència a Catalunya

A Catalunya un 60% de les filles de famílies migrants procedents de l’Àfrica Subsahariana no accedeixen als estudis de grau per factors socioculturals i per situacions de violència per raó de gènere, origen, ètnia, color de pell, religió i/o orientació sexual.

Per dona resposta a aquesta vulneració de drets l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament ha finançat el projecte “Dret a l’educació de qualitat i a viure una vida lliure de violència” que estem portant a terme en consorci amb la Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya en 5 municipis de Catalunya. S’està treballant per a la prevenció dels abandonaments escolars i les situacions de violència que viuen les joves a través de formacions, xerrades, mentories i mobilitzacions comunitàries fomentant una educació intercultural amb enfocament de gènere i drets humans.

Les accions promouran el desenvolupament d’una consciència crítica de la ciutadania sobre els factors que generen la vulneració de drets de les filles de famílies migrants procedents de l’Àfrica Subsahariana per tal d’aconseguir canvis i comportaments i fomentar la seva co-responsabilitat.

 


Notícies falses i desinformació

Quan parlem de discriminació i racisme, no es pot deixar de parlar de notícies falses que es comparteixen com vertaderes i mentides que circulen per internet que difonen informació de dubtosa veracitat, que en molts casos, estan plenes d’estereotips racials, prejudicis i creences inconsistents que contribueixen a reforçar les situacions de racisme i violència que pateixen les comunitats minoritàries com és la població migrant. Els mitjans de comunicació també juguen un paper important en la creació d’imaginaris socials estereotipats i negatius.

En les sessions d’Aprenentatge i Servei que estem portant a terme a diferents centres educatius de Barcelona hem tractat aquesta temàtica donant les eines i els coneixements necessaris per identificar aquest tipus de notícies. Entenent la importància de no reenviar notícies de dubtosa procedència, no donar atenció a notícies que tenen com a objectiu principal el prejudici d’algun grup minoritari i la importància de contrarestar abans de reenviar.

L’acció s’emmarca dins el projecte que desenvolupem en consorci amb l’Associació Dëkkandoo i finançat per l’Ajuntament de Barcelona que té com a títol “Contra l’odi, fem art. Per una societat antiracista“.


Formacions i capacitacions en agroecologia

Dins del marc del projecte finançat per l’Ajuntament de Barcelona que estem desenvolupant al districte de Sant Martí, estem portant a terme un programa formatiudirigit a persones en risc d’exclusió  social procedents de l’Àfrica Subsahariana per crear una horta comunitària basada en els principis de l’agroecologia. Mitjançant les formacions s’aconsegueix divulgar un coneixement que aporta major consciència sobre la cadena alimentària, els processos de producció agrícola i les pràctiques ecològiques.

L’hort comunitari a més de donar accés a l’alimentaciós’estableix com a eina transformadora per a incidir en un consum responsable, conscient de la necessitat de fomentar un comerç just, crític amb els mètodes actuals de producció agrícola i solidari entre les persones participants.

_________________________________________

Compartir butlletí

_________________________________________

Altres butlletins:

Butlletí Desembre 2020, Butlletí Setembre 2020, Butlletí Maig 2020Butlletí Febrer 2020, Butlletí Octubre 2019 , Butlletí Juliol 2019, Butlletí Abril 2019, Butlletí Gener 2019, Butlletí Juliol 2018 , Butlletí Abril 2018 , Butlletí Gener 2018 , Butlletí Setembre 2017 , Butlletí Abril 2017 , Butlletí Gener 2017 ,  Butlletí Novembre 2016 ,  Butlletí Juny 2016 , Butlletí Febrer 2016 , Butlletí Octubre 2015 , Butlletí Maig 2015 , Butlletí Febrer 2015 , Butlletí Octubre 2014 , Butlletí Juny 2014 , Butlletí Abril 2014