slide_interiror_23

Butlletins

PUBLICACIONS

Butlletí Febrer 2020

butlleti gener


Nou programa pel dret a l’educació de qualitat, des d’una perspectiva de gènere

Dret a l'educacio

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament finança el programa “Dret de les joves a una educació de secundària de qualitat i lliure de violència a la ciutat de Kolda i perifèria. Senegal” presentat dins la modalitat de Programes concertats de cooperació al Desenvolupament des de l’enfocament de gènere i basat en drets humans.

El programa, d’una durada de dos anys, té com a objectiu promoure i afavorir el dret a una educació completa de qualitat i sense violència des d’una perspectiva de gènere, coeducadora i participativa, i treballant des de les causes estructurals que vulneren aquest dret.

Es treballarà per a la transformació d’opinions, percepcions i creences i per una educació pública sense violència durant totes les etapes educatives. Farem èmfasi en la necessitat de treballar paral•lelament amb la comunitat educativa, familiar, comunitària i amb les autoritats per detectar i prevenir els abusos, els matrimonis primerencs, els embarassos en adolescents, la sobrecàrrega domèstica o altres discriminacions com els matrimonis concertats a l’adolescència o específicament la Mutilació Genital Femenina.

El programa també actuarà dins l’àmbit de l’educació per a la transformació social a Manlleu i Canovelles per a la prevenció de la violència de gènere i la prevenció de l’abandonament escolar. Es treballarà amb la comunitat educativa, familiar, comunitària i amb serveis socials i personal sanitari.

El conjunt d’actuacions són un gran pas endavant en la consecució del dret a viure una vida lliure de violència i del dret a l’educació de qualitat.


Dret a l’alimentació i a la propietat de la terra

Dret a la terra

El projecte “Dones de sis Grups d’Interès Econòmic i tres Agrupacions de Promoció Femenina de la regió de Kolda exerceixen el seu Dret a l’Alimentació i a la propietat de la terra finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupamentja està en marxa!

El projecte, d’una durada d’un any, té com a objectiu revertir les injustícies i la violació del dret a la propietat i a l’alimentació que pateixen les donesmitjançant tres eixos:
  • Augmentar l’accés de les dones a la propietat de la terra.
  • Facilitar l’accés a aliments en quantitat i qualitat suficient.
  • Promoure el teixit productiu i econòmic local enfortint sis organitzacions de dones estructurades com a Grups d’Interès Econòmic (GIE).

Empoderament de la dona mitjançant l’avicultura

empoderament dona avicultura

Durant el primer trimestre d’execució del projecte “Contribuir a garantir l’accés al treball de 270 dones membres de 10 GIE de la ciutat de Kolda”, finançat perl’Ajuntament de Barcelona, s’han portat a terme les següents accions:
  • Campanya de vacunació a l’aviram per combatre les malalties, especialment la de Newcastle que redueix en un 80% la mortalitat. Durant la campanya es van vacunar 1.391 aus de corral.
  • Entrega de 400 galls pel mestissatge amb les aus locals i així millorar la productivitat avícola.
  • Construcció de 40 galliners amb capacitat per a 100 pollets.
El conjunt d’activitats volen contribuir a garantir l’accés a un treball digne de les dones avicultores membres de 10 cooperatives de la ciutat de Kolda.

Accions de formació per una consciència social i ciutadana a la ciutat de Kolda

ciutadania ajb febrer 2020

Per contribuir a crear una consciència social i ciutadana entre els i les adolescents i joves de la ciutat de Kolda seguim creant espais formatius per fomentar entorns d’aprenentatge que estimulin la participació i la convivència ciutadana a través dels Clubs CICA (Clubs d’Integritat i de la Ciutadania Activa) que existeixen en els centres de secundària de la ciutat de Kolda, on s’aproxima a la joventut en els conceptes de drets i deures.

El primer pas per mobilitzar la joventut és que estiguin informats, únicament així podran ser més actius i actuar amb consciència sobre la importància del seu paper en la societat.

L’acció s’emmarca dins el projecte finançat per l’Ajuntament de Barcelona “Fomentar el bon govern i la participació ciutadana a la ciutat de Kolda (Fase II)”.


Jornada 6 de Febrer: STOP MGF!

STOP MGF 6 de Febrer 2020

Us convidem a la jornada que hem co-organitzat junt amb AHCAMA, ADIS, Red de Migración, Género y Desarrollo, i Fundación Wassu UAB per mostrar les lluites de dones africanes en l’erradicació de la Mutilació Genital Femenina, les quals, aniran acompanyades d’una anàlisi de les diferents actuacions realitzades des de la salut, l’educació i serveis socials a Catalunya.

El 6 de Febrer, a les 16h, us esperem al c/ Calàbria 66, Barcelona!


Som iguals, som diferents

somiguals som dferents but febrer

Durant aquest curs escolar 2019 / 2020 estem duent a terme un programa d’Aprenentatge i Servei a l’Institut Barri Besòs, Barcelona, on cada trimestre treballem amb un nou grup classe de 3r de l’ESO amb l’objectiu de promoure una joventut crítica davant les injustícies que en el món esdevenen i es converteixin en agents de transformació social.

Durant el programa se’ls forma perquè facin d’investigadors i investigadores sobre una causa d’injustícia social o ambiental i creïn reportatges per sensibilitzar a la comunitat educativa i al seu entorn social.

Al finalitzar el curs es farà una presentació de les peces a l’Institut i al Centre Cívic Besòs i es portarà a terme una campanya a través de les xarxes socials.

_________________________________________

Compartir butlletí

_________________________________________

Altres butlletins:

Butlletí Octubre 2019 , Butlletí Juliol 2019, Butlletí Abril 2019, Butlletí Gener 2019, Butlletí Juliol 2018 , Butlletí Abril 2018 , Butlletí Gener 2018 , Butlletí Setembre 2017 , Butlletí Abril 2017 , Butlletí Gener 2017 ,  Butlletí Novembre 2016 ,  Butlletí Juny 2016 , Butlletí Febrer 2016 , Butlletí Octubre 2015 , Butlletí Maig 2015 , Butlletí Febrer 2015 , Butlletí Octubre 2014 , Butlletí Juny 2014 , Butlletí Abril 2014