Enfortiment de les organitzacions de la societat civil

Títol: Enfortiment de la participació de les organitzacions de la societat civil en la gestió de les polítiques públiques de Kolda

Any: 2017 / 2018

Objectiu: Millorar la governança local i la participació ciutadana a la ciutat de Kolda

Eixos d’actuació:

  • Millora de la gestió pública municipal. L’Ajuntament de Kolda ha externalitzat la gestió de certs serveis socials públics municipals a comissions tècniques poc formades i qualificades, afectant l’accés dels drets bàsics de la població. L’actuació enfortirà i capacitarà als membres d’aquestes comissions per garantir una millor gestió i per tant oferir un servei públic de qualitat.
  • Estructuració de les organitzacions civils ciutadanes entorn coalicions sectorials o temàtiques orientades a millorar la gestió pública. Aquests espais serviran com a plataforma d’actuació conjunta, d’intercanvi de coneixement i d’experiències i també com a plataformes d’incidència i reivindicació ciutadana sobre la gestió de les polítiques públiques municipals.
  • Promoure l’equitat entre dones i homes en el marc de la promoció de la governança democràtica per afavorir la participació, la inclusió i garantia de les dones en equitat el marc polític municipal. S’enfortirà i consolidar la xarxa de dones de Kolda per augmentar la seva incidència política i capacitat transformadora.
  • Crear una ciutadana responsable i més coneixedora dels seus drets i deures

Contraparts locals: Forum Civil i Associtacion Guné Kolda

Finançat per: Ajuntament de Barcelona merxandatge_signatura2_color_esquerra