DRET A L’EDUCACIÓ I A VIURE UNA VIDA LLIURE DE VIOLÈNCIA

 

Des de l’any 2020, la Fundació Guné i la Coordinadora d’Associacio Senegaleses de Catalunya amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, estem portant a terme un treball per donar resposta a la vulneració de drets que viuen les filles i fills de les famílies d’origen sudsaharià a Catalunya.

L’actuació té com a objectiu promoure i afavorir el dret a una educació de qualitat des d’una perspectiva de gènere, coeducadora i intercultural, i treballant des de les causes estructurals que provoquen la vulneració d’aquest dret i la vulneració del dret a viure una vida lliure de violència, en els quals, s’insereix els drets sexuals i reproductius.

Eixos d’actuació

  • La prevenció dels abandonaments escolars. Es treballa per la presa de consciència de les mares i els pares d’origen subsaharià i de les seves filles i fills perquè vegin la importància de l’educació tant de l’etapa obligatòria com post-obligatòria. Es faran accions de formacions, xerrades, mentories i mobilitzacions comunitàries.

  • L’abordatge i actuació davant les violències per raó de gènere: Es treballarà per al canvi d’actituds i comportaments a través de l’enfortiment de les capacitats a les comunitats procedents de l’Àfrica Subsahariana i a través de campanyes de sensibilització al conjunt de la ciutadania.

  • El foment d’una educació intercultural amb enfocament de gènere i drets humans en el qual es portaran a terme formacions i accions de sensibilització a l’alumnat, als i les professionals en l’àmbit educatiu i de serveis socials, a les AFA i als representants del govern i dels Ajuntaments dels departaments d’educació i serveis socials per afavorir una educació intercultural i lliure de discriminacions.

Totes les accions promouen el desenvolupament d’una consciència crítica de la ciutadania sobre els factors que generen la vulneració de drets de les filles i els fills de famílies migrants procedents de l’Àfrica Subsahariana per tal d’aconseguir canvis i comportaments i fomentar la seva coresponsabilitat.

Projecte finançat per: l’Agència catalana de Cooperació al Desenvolupament