FOMENT DE L’EMPRENEDORIA FEMENINA

Des de l’any 2018, la Fundació Guné amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Agència Catalana de Cooperació (ACCD) hem realitzat un treball conjunt per l’apoderament de les dones i el seu dret a un treball digne, remunerat i sense violència

L’estratègia d’intervenció definida, de caràcter tridimensional, participa a reduir les desigualtats estructurals entre els gèneres i a millorar la qualitat de vida de les dones de la ciutat de Kolda, i de els zones rurals de la regió. Per aconseguir-ho:

  • Fem un treball amb tota la comunitat incloent els espais tradicionals de gestió dels poders de la Regió per qüestionar i modificar mites i formes culturals tradicionals que justifiquen la submissió i debilitat de les dones respecte dels homes en l’accés als drets bàsics i , específicament, el dret a un treball digne, remunerat i lliure de violència econòmica o altres tipus de violència per raons de gènere.
  • Consolidem les condicions òptimes de les dones emprenedores a través de la millora de les seves activitats productives (explotacions avícoles i / o agrícoles) com a instrument de poder. L’explotació de productes hortícoles, o d’aviram i la seva comercialització permet a les dones augmentar els ingressos, guanyar en autonomia i en conseqüència estar més apoderades i amb més capacitat de participar i de decidir en l’esfera privada i pública.
  • Facilitant a les dones l’educació no formal, altrament dit l’alfabetització els hi permet un guany en l’autoestima, la confiança i l’ autonomia en tots els aspectes. La participació en les decisions familiars i comunitàries també se’n veu beneficiada.

Finançat per: L’Ajuntament de Barcelona  i de l’ACCD