FOMENT D’UNA AGRICULTURA AGROECOLÒGICA

Tots els projectes de desenvolupament agrícola tenen un enfocament clar de protecció del medi ambient i foment d’una agricultura agroecològica també amb els cultius treballats generalment pels homes com el cultiu del blat de moro, blat, mill a fi de reduir el impacte de les seves accions en el canvi climàtic.

El treball que es realitza amb les dones i homes que treballen la terra es fa amb l’objectiu d’assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d’aliments i aplicant pràctiques agropecuàries resilients que contribueixin al manteniment dels ecosistemes.

Paral·lelament, s’organitzen “taules rodones i cimeres regionals sobre el canvi climàtic” per intercanviar experiències i estratègies de resiliència orientades a adaptar els impactes i riscos ambientals, especialment els del canvi climàtic, i ara també sobre el impacte del covid19

Amb les autoritats i membres dels serveis descentralitzats es treballa per aconseguir un compromís polític de vetllar per la cura dels recursos naturals del territori, i per millorar l’aplicació de la normativa nacional sobre Canvi Climàtic

Finançat per: l’Agència Catalana de Cooperació per al desenvolupament (ACCD)