INCIDÈNCIA POLÍTICA I MOBILITZACIÓ CIUTADANA

 

Incicidència política i mobilització ciutadana

Davant les injustícies socials i ambientals que en el món esdevenen ens mobilitzem en col·laboració amb altres entitats i plataformes per provocar canvis en les polítiques publiques en defensa i promoció dels drets humans.

Campanyes destacades

Ruta Contra l’oblit 

Mobilització ciutadana per reclamar el tancament dels Centres d’Internament d’Estrangeria (CIE), l’abolició de la llei d’estrangeria i la fi de les deportacions.

#RegularizacionYa 

Per al respecte als drets fonamentals de cada persona formem part de la iniciativa legislativa popular (IPL) per una regularització extraordinària de persones estrangeres. Es necessiten 500.000 signatures perquè a l’Estat espanyol són 500.000 persones es troben en una situació administrativa que els condemna a no tenir accés a drets fonamentals. Veure Campanya