slide_interiror_26

Programa integral de formació polivalent i d’educació en salut reproductiva per a joves adolescents del municipi de Saré Coly Sallé (Senegal).

Títol: Programa integral de formació polivalent i d’educació en salut reproductiva per a joves adolescents del municipi de Saré Coly Sallé (Senegal).

Any: 2005/2010

Objectiu: Es va construir un Centre de Formació professional per reforçar les capacitats de les joves adolescents casades i contribuir a un desenvolupament global de les seves capacitats: es va fer reforç d’alfabetització, formació en costura, i xerrades de sensibilització i educació en puericultura, salut comunitària, planificació familiar, Vih-Sida, nutrició i higiene. El projecte ha permès crear dones més autònomes, independents, amb més autoestima i per tant amb més força per participar en la presa de decisions familiars i comunitàries.

Beneficiàries: 130 joves d’entre 12 i 16 anys

Impacte:

  • Es va formar a més de 120 adolescents en l’ús de la llengua pulaar a nivell escrit i llegit. Es va permetre als i les joves gestionar millor els seus propis recursos econòmics gràcies al domini del càlcul.
  • Se’ls hi va permetre una inserció laboral gràcies als tallers i a la formació tècnica en costura.
  • Es van donar a conèixer hàbits de conducta que permeten millorar la qualitat de vida de les joves i dels seus infants; i per un efecte multiplicador de tota la comunitat.
  • Les adolescents saben aprofitar millor els recursos alimentaris existents i han disminuït els casos de desnutrició entre els seus infants.

Finançador : Fons propis (Fundació Guné)
logo