avicultura

Contribuir a garantir l’accés al treball de 270 dones membres de 10 GIE de la ciutat de Kolda

Any: 2019 / 2020

Objectiu: Contribuir a garantir l’accés al treball digne i lliure de violència econòmica de 270 dones membres de 10 Grups d’Interès Econòmic de la ciutat de Kolda (Senegal).

Beneficiàries:  270 dones de 10 organitzacions ja estructurades com a Grups d’Interès Econòmic (GIEs)

Impacte:

  • Les titulars de drets, responsabilitats i obligacions s’apropien de mecanismes per gaudir del dret al treball digne i sense violències per raons de gènere (VBG) i, concretament, les violències econòmiques dins les llars.
  • S’ha revalorat l’activitat productiva avícola i els canals de comercialització impulsats per les 270 dones de 10 Grups d’Interès Econòmic (GIE) mitjançant l’explotació de pollastres d’engreix, de pollastres creuats i de gallines locals.
  • S’han enfortit les capacitats organitzatives, productives, comercials de 270 dones.

Soci local:  Association Guné Kolda

Finançat per: L’Ajuntament de Barcelona