slide_interiror_34

Educació per a la justícia global

EDU. JUSTÍCIA GLOBAL

Entenem l’Educació per a la Justícia Global com un procés socioeducatiu encaminat a generar una consciència crítica sobre les estructures que provoquen les desigualtats i les injustícies que es produeixen en el món amb la intenció de promoure una ciutadania responsable i compromesa amb la transformació integral de la societat cap a un desenvolupament humà sostenible.

Les nostres àrees d’actuació són la sensibilització, l’educació i formació i la incidència política i mobilització social.

Els nostres Objectius d’Educació per a la Justícia Global són:

  • Promoure l’Educació per a la justícia global en els àmbits formals, no formals i informals. Els principals eixos temàtics què treballem són: Drets Humans, Perspectiva de gènere, Cultura de pau, Interculturalitat i Medi ambient
  •  Donar a conèixer i sensibilitzar sobre les realitats d’altres cultures (fugint d’estereotips i exotismes).
  • Promoure intercanvis culturals entre la ciutadania de Catalunya (fomentant la interculturalitat).
  • Crear espais per al coneixement, reflexió i intercanvi d’experiències sobre la temàtica migratòria des de la perspectiva dels Drets Humans.
  •  Generar tot tipus d’accions d’incidència, a través del suport a campanyes d’altres actors, informant a través dels mitjans socials i realitzant campanyes virals via email, donant suport a manifestacions, acampades, manifestos, entre d’altres.

Estratègia d’Educació per a la Justícia Global