Educació per a la justícia global

EDU. JUSTÍCIA GLOBAL

Entenem l’Educació per a la Justícia Global com un procés socioeducatiu encaminat a generar una consciència crítica sobre les estructures que provoquen les desigualtats i les injustícies que es produeixen en el món amb la intenció de promoure una ciutadania responsable i compromesa amb la transformació integral de la societat cap a un desenvolupament humà sostenible.

Les nostres àrees d’actuació són la sensibilització, l’educació i formació i la incidència política i mobilització social.

Els nostres Objectius d’Educació per a la Justícia Global són:

  • Promoure l’Educació per a la justícia global en els àmbits formals, no formals i informals. Els principals eixos temàtics què treballem des d’un enfocament de Gènere i Drets Humans són: Dret a migrar, Justícia de gènere i Justícia ambiental.
  • Contribuir des d’una perspectiva feminista a l’autonomia de les dones, al ple exercici dels seus Drets Humans i a l’assoliment de la igualtat entre els gèneres.
  • Crear espais per al coneixement, reflexió i intercanvi d’experiències sobre la temàtica migratòria des de la perspectiva dels Drets Humans i fomentant la interculturalitat.
  • Generar tot tipus d’accions d’incidència, a través del suport a campanyes d’altres actors, informant a través dels mitjans socials i realitzant campanyes virals via email, donant suport a manifestacions, acampades, manifestos, entre d’altres sobre per a la promoció dels Drets Humans.