Educació i formació

EDU. JUSTÍCIA GLOBAL


Educació i formació per a la justícia global

Educar i formar per a la justícia global comporta analitzar, de manera transversal i des d’una perspectiva crítica, les situacions de desigualtat del món i en el cas de la fundació les temàtiques que abordem són el dret a migrar i la interculturalitat, la justícia de gènere i la justícia ambiental.

Projectes d’Educació-Formació per a la transformació social

  1. Contra l’odi, fem art. Per una societat antiracista
  2. Urban Brots
  3. Brots Urbans per a la transformació social
  4. Erradiquem la violència per raons de gènere i canviem el món
  5. Recreem el món – Fent camí cap a l’equitat de gènere – Fase II
  6. Recreem el món – Fent camí cap a l’equitat de gènere
  7. Recreem el món i erradiquem la violència de gènere
  8. Recreem el món i erradiquem la vulneració dels drets sexuals i reproductius
  9. La dona, teixint cultures
  10. Tots som nosaltres