SENSIBILITZACIÓ

EDU. JUSTÍCIA GLOBAL


Volem contribuir i participar en el canvi de mentalitats de les persones, promovent valors d’igualtat, entesa, diàleg, solidaritat i cooperació. Fomentem dinàmiques i iniciatives que afavoreixin  la construcció d’una societat més humana, sostenible i intercultural.

Projectes de Sensibilització

  1. “Mostra Internacional de cinema i formació en Drets Humans de les persones migrants.” 
  2. “Per una vida digna”
  3. Akiyayá, històries africanes d’emprenedors i somiadors
  4. “Barça o Barsakh”
  5. “Euroafricans”
  6. Xarxa BCN Antirumors