teixint cultures

Educació i formació

EDU. JUSTÍCIA GLOBAL


Educació i formació per a la justícia global

Educar i formar per a la justícia global comporta analitzar, de manera transversal i des d’una perspectiva crítica, les situacions de desigualtat del món i en el cas de la fundació les temàtiques que abordem són cultura de pau, drets humans, perspectiva de gènere i interculturalitat.

Projectes d’Educació-Formació per al Desenvolupament

  1. Brots urbans
  2. Recreem el món – Fent camí cap a l’equitat de gènere
  3. Recreem el món i erradiquem la violència de gènere
  4. Recreem el món i erradiquem la vulneració dels drets sexuals i reproductius
  5. La dona, teixint cultures
  6. Tots som nosaltres