foto proyecto gobernanza web

Fomentar el bon govern i la participació ciutadana a la ciutat de Kolda. Fase II

Any: 2018 / 2020

Objectiu: Fomentar el bon govern i la participació ciutadana en els afers públics municipals per un millor diàleg i gestió de les polítiques públiques.

Beneficiàries: 20.000 persones

Impacte:

  • Augmenta la participació i incidència de les Organitzacions Civils ciutadanes en les accions municipals.
  • Es millora el diàleg i els espais de concertació entre el Consell Municipal i les Organitzacions Civils Ciutadanes per incrementar el seu interès en la gestió de les polítiques públiques.
  • Es fomenta l’equitat entre dones i homes en el marc de la promoció de la governança democràtica de la ciutat: incorporant la transversalitat de gènere a tos els àmbits de les polítiques públiques municipals i, treballant per la democràcia paritària de cara a les eleccions del 2019.
  • Es consolida el Centre Regional de Bon Govern com un espai d’assessorament, orientació i mediació sobre temes relatius a ciutadania i drets.

Soci Local: Forum Civil

Finançat per: Ajuntament de Barcelona