Com ho fem

MODEL DESENVOLUPAMENT

La Fundació Guné va iniciar les activitats l’any 2004 mitjançant projectes de codesenvolupament, on els immigrants eren els actors principals implicats per al desenvolupament de les seves comunitats d’origen. A partir de l’any 2007, es va iniciar el procés per obrir una delegació al Senegal, i amb el nom d’ ASSOCIATION GUNE KOLDA (AGK) l’any 2008 es va obtenir la inscripció al Registre d’Associacions Senegaleses amb el número 51/GR.KD/sbc. Des d’aleshores AGK és el nostre soci on hi treballen 28 tècnics molt actius i compromesos en polítiques de canvi, creences i en la necessitat de construir consciència ciutadana. Aquesta forta implicació en aquests tipus de processos comporten canvis socials i econòmics per a la població rural.

Per a nosaltres, les arrels de la pobresa romanen en la dificultat d’accedir als drets humans bàsics. Per això creiem que el desenvolupament no consisteix tan sols en garantir l’accés a recursos econòmics i materials, sinó també en la necessitat de construir un ciutadà més coneixedor dels seus drets, i per tant, més compromès i actiu en la reivindicació dels seus drets bàsics.

Un dels nostres actius, i que ens diferencia d’altres petites i grans ONGs és que no tenim cooperants sobre el terreny. El fet de tenir personal local optimitza l’impacte en els resultats, permet una millor apropiació del projecte per part de les poblacions i, sobretot, esdevenen responsables i actors principals del desenvolupament de les seves comunitats.