On actuem

MODEL DESENVOLUPAMENT

La fundació desde els seus origens actua a la regió de Kolda, zona del sud de Senegal que fa frontera amb Gàmbia per el Nord, Guinea-Bissau i Guinea Conakry per el Sud, i Malí per l’Est. La regió de Kolda té una superfície de 13.706 km² amb una població de 500.465 habitants, el 4% de la població de Senegal.
Algunes dades de la regió de Kolda: L’assistència sanitària durant el part que en la República del Senegal és del 62,57% a la zona de Kolda és del 27,35 .A la zona de Dakar correspon un metge d’atenció primària per cada 70.893 habitants, a la Regió de Kolda 1 metge per cada 95.000 habitants, a Catalunya és d’un metge per 1.500 habitants. A la regió de Kolda, únicament el 40% de la població té accés a assistència sanitària, la resta del pais un 70%, aqui un 100%.La mortalitat materna i infantil a la regió de Kolda és el doble de la resta de les regions Els índex d’analfabetisme poden arribar al 70% a les zones rurals.

La regió la componen tres departaments administratius

  • El departament de Kolda ocupa una superficie de 3.520 km²
  • El departament de Medina Yero Foulah ocupa una superficie de 4.752 km²
  • El departament de Vélingara ocupa una superficie de 5.434 km²

1.ambito-geografico_cat2

MAPA D’ON ESTEM I CARACTERÍSTIQUES DE LA REGIÓ
Departament de Kolda: Comunitat Rural de Dioulacolon, Tankanto, Bagadatgi Departament de Vélingara: CR de Saré Coly Sallé, Kounkané, Diaobé

2.ambito-geo-mapa_cat

Mapa de la Regió de Kolda, amb els 3 departaments de la Regió de Kolda (= regió seria Comunitat autònoma, i departament= província, Colectivitat local= comarca)