Dret de les joves a una educació de secundària de qualitat i lliure de violència a la ciutat de Kolda i perifèria. Senegal

Any: 2020 / 2022

Objectiu: Promoure i afavorir el dret a una educació completa de qualitat i sense violència des d’una perspectiva de gènere, coeducadora i participativa, i treballant des de les causes estructurals que vulneren aquest dret.

Beneficiàries:

  • Titulars de drets: 1.272 noies estudiants de secundària
  • Titulars de responsabilitats i obligacions: 15.000 persones (nois estudiants, equip docent i directiu, famílies, comunitat, organitzaciones, departament d’educació…)

Impacte:

  • Les titulars de drets, responsabilitats i obligacions s’apropien d’eines i de mecanismes per la prevenció i l’abordatge de les violències per raons de gènere (VBG)
  • Les titulars de drets compten amb un suport i acompanyament institucionalitzat per a l’atenció de possibles casos de maltractament i violència per raó de gènere en l’àmbit educatiu
  • Millora de la disponibilitat, accessibilitat, qualitat i assequibilitat del dret a l’ educació i el dret a la Salut Sexual i Reproductiva de nenes i noies de la ciutat de Manlleu i Canovelles (activitat d’EpD a Catalunya)

Soci Local:  Association Guné Kolda

Finançat per:  harm_accd_gencat_CA-horitz-fonsTransp