slide_interiror_apodera

Equitat de gènere i empoderament de les dones

PROJ. DESENVOLUPAMENT


Les desigualtats entre sexes perpetuen les desigualtats en el desenvolupament i d’una forma més notòria a les zones rurals del Senegal on treballem. El nostre compromís a l’hora d’executar qualsevol acció es basa en la integració de l’equitat de gènere a fi de:

  • Augmentar el coneixement de les dones respecte dels seus drets fonamentals.
  • Treballar per la prevenció i l’eradicació de la violència física, sexual, psicològica i social.
  • Promoure la representació i la participació paritària de les dones en les estructures de poder.
  • Millorar l’autonomia econòmica de les dones.

Projectes d’equitat de gènere i apoderament de la dona

  1. Lluita contra les desigualtats a la Regió de Kolda, facilitant l’accés a l’educació i la salut de les dones
  2. Contribuir a reduir les disparitats entre nois i noies d’educació secundària a la ciutat de Kolda.
  3. Enfortiment del teixit productiu mitjançant la promoció de l’emprenedoria femenina.
  4. Projecte de capacitació i enfortiment de les organitzacions femenines per una millor autogestió del desenvolupament socioeconòmic en entorn rural.
  5. Apoderament i capacitació social i econòmica de la dona.
  6. Programa integral de formació polivalent i d’educació en salut reproductiva per a joves adolescents del municipi de Saré Coly Sallé. Senegal.