Equitat de gènere i empoderament de les dones

PROJ. DESENVOLUPAMENT


Les desigualtats entre sexes perpetuen les desigualtats en el desenvolupament i d’una forma més notòria a les zones rurals del Senegal on treballem. El nostre compromís a l’hora d’executar qualsevol acció es basa en la integració de l’equitat de gènere a fi de:

 • Augmentar el coneixement de les dones respecte dels seus drets fonamentals.
 • Treballar per la prevenció i l’eradicació de la violència física, sexual, psicològica i social.
 • Promoure la representació i la participació paritària de les dones en les estructures de poder.
 • Millorar l’autonomia econòmica de les dones.

Projectes d’equitat de gènere i apoderament de la dona

 1. Dret de les joves a una educacio de secundària de qualitat i lliure de violència a la ciutat de Kolda i perifèria. Senegal
 2. Contribuir a garantir l’accés al treball de 270 dones membres de 10 GIE de la ciutat de Kolda
 3. Dret a una educació de secundària de qualitat i lliure de violència a la ciutat de Kolda, Senegal
 4. Promoure i dinamitzar l’emprenedoria femenina a la ciutat de Kolda – Fase II
 5. Lluita contra les desigualtats a la Regió de Kolda, facilitant l’accés a l’educació i la salut de les dones
 6. Contribuir a reduir les disparitats entre nois i noies d’educació secundària a la ciutat de Kolda.
 7. Enfortiment del teixit productiu mitjançant la promoció de l’emprenedoria femenina.
 8. Projecte de capacitació i enfortiment de les organitzacions femenines per una millor autogestió del desenvolupament socioeconòmic en entorn rural.
 9. Apoderament i capacitació social i econòmica de la dona.
 10. Programa integral de formació polivalent i d’educació en salut reproductiva per a joves adolescents del municipi de Saré Coly Sallé. Senegal.