slide_interiror_30

Incidència política

PROJ. DESENVOLUPAMENT

La democràcia, el bon govern de les institucions i la garantia dels drets fonamentals són els pilars per a un desenvolupament humà i sostenible. Les accions que portem a terme en aquest àmbit es realitzen a través de la millora de les capacitats municipals que permetin implementar polítiques públiques locals efectives, i que sobretot garanteixin la paritat entre dones i homes en els governs.

Projectes d’Incidència política i mobilització ciutadana

  1.  Enfortiment de la participació de les organitzacions de la societat civil en la gestió de les polítiques públiques de Kolda
  2. Foment del bon govern i la participació ciutadana a la regió de Kolda.
  3. Capacitació de les organitzacions de base per una millor autogestió del desenvolupament socioeconòmic en entorn rural.