slide_interiror_30

Incidència política

PROJ. DESENVOLUPAMENT

La democràcia, el bon govern de les institucions i la garantia dels drets fonamentals són els pilars per a un desenvolupament humà i sostenible. Les accions que portem a terme en aquest àmbit es realitzen a través de la millora de les capacitats municipals que permetin implementar polítiques públiques locals efectives, i que sobretot garanteixin la paritat entre dones i homes en els governs.

Projectes d’Incidència política i mobilització ciutadana

  1. Fomentar el bon govern i la participació ciutadana a la regió de Kolda. Fase II
  2. Enfortiment de la participació de les organitzacions de la societat civil en la gestió de les polítiques públiques de Kolda
  3. Foment del bon govern i la participació ciutadana a la regió de Kolda.
  4. Capacitació de les organitzacions de base per una millor autogestió del desenvolupament socioeconòmic en entorn rural.