Incidència política

PROJ. DESENVOLUPAMENT

La democràcia, el bon govern de les institucions i la garantia dels drets fonamentals són els pilars per a un desenvolupament humà i sostenible. Les accions que portem a terme en aquest àmbit es realitzen a través de la millora de les capacitats municipals que permetin implementar polítiques públiques locals efectives, i que sobretot garanteixin la paritat entre dones i homes en els governs.

Projectes d’Incidència política i mobilització ciutadana