infraestructura escola

INFRAESTRUCTURES

PROJ. DESENVOLUPAMENT


L’Estat del Senegal, conscient de la necessitat d’invertir en educació i salut per al desenvolupament d’un país, està duent a terme un programa per a l’erradicació de l’analfabetisme, i el dèficit sanitari. La inversió en professorat i equip mèdic és notable; però no hi ha suficients recursos per a construir escoles i centres sanitaris.

És per això que des de la Fundació Guné apostem per la rehabilitació i construcció de centres escolars i sanitaris a la regió de Kolda i així donar resposta a les necessitats de la població.