Millora de la seguretat alimentària

Títol: Millora de la seguretat alimentària i la nutrició de les poblacions rurals de les comarques de Saré Bitji i Dioulacolon. Senegal

Any: 2015/2017

Objectiu: Garantir el dret a l’alimentació dels habitants de les comarques de Saré Bitji i Dioulocolon, millorant les capacitats productives, organitzatives i de comercialització agrícola i ramadera de les dones.

Beneficiaris: 7.150 camperoles

Impacte esperat:

  • Hem augmentat les capacitats tècniques dirigides a la millora de la productivitat i la diversificació de la producció agrícola, aviar, caprina i ovina.
  •  S’ha enfortit el teixit productiu que permet una explotació sostenible dels recursos.
  • S’ha millorat l’accés a les fonts de finançament i a l’estructuració de les organitzacions de dones per a una millor defensa dels seus interessos comuns.
  • Ha augmentat entre les famílies la presa de consciència sobre la importància d’una alimentació sana i equilibrada per lluitar contra la malnutrició.

Finançat per: Obra Social “la Caixa”
La_Caixa-Obra_Social-316x90