Salut i nutrició

PROJ. DESENVOLUPAMENT

La salut física, mental i social no només és un dret fonamental, sinó que és una condició bàsica per a poder enfortir i millorar altres capacitats estretament lligades al desenvolupament humà.

En aquest aspecte, la fundació treballa especialment l’atenció maternal i-infantil, el foment de bons hàbits de salut sexual i reproductiva i la millora de la nutrició infantil.

Projectes de salut i nutrició

  1. Incrementar la cobertura i qualitat dels serveis públics de salut maternal i infantil per contribuir a disminuir la mortalitat infantil.
  2. Enfortir els serveis de salut per contribuir a disminuir la mortalitat maternal i infantil en el municipi de Diaobé-Kabendou.
  3. Augmentar l’accés de les dones embarassades als serveis de salut bàsics.
  4. Augmentar l’accés al dret a l’educació maternal en les zones rurals.