Seguretat alimentària

PROJ. DESENVOLUPAMENT


Contribuïm a aconseguir que totes les famílies que viuen a zones rurals tinguin accés als aliments que necessiten durant tot l’any, mitjançant:

  • la dinamització de l’agricultura local i la ramaderia.
  • l’enfortiment de les cooperatives camperoles perquè tinguin més capacitat de comercialització.
  • l’organització de campanyes sobre nutrició i tractament d’aigua.

Treballant des d’aquests eixos contribuïm a l’eradicació de la fam i la malnutrició, l’eliminació de la pobresa i impulsem el desenvolupament socioeconòmic de la zona.

Projectes de seguretat alimentària

  1. Revertint les injustícies i la violació dels drets econòmics i socials de les dones de la regió de Kolda
  2. Dones de sis Grups d’Interès Econòmic i tres Agrupacions de Promoció Femenina (GPF) de la Regió de Kolda exerceixen el seu Dret a l’Alimentació i a la propietat de la terra
  3. Millora de la seguretat alimentària i la nutrició de les poblacions rurals de les comarques  de Saré Bitji i Dioulacolon. Senegal.
  4. Desenvolupament rural i augment de la producció ramadera.
  5. Desenvolupament socioeconòmic del municipi de Médina Chérif. Senegal.
  6. Millora del sistema tradicional ramader a la regió de kolda. Senegal.