Revertint les injustícies i la violació dels drets econòmics i socials de les dones de la regió de Kolda

Any: 2021 / 2022

Objectiu: Contribuir a mitigar la crisi alimentària, sanitària i climàtica de les poblacions amb condicions més precàries i vulnerables (dones i joves) de 6 poblats de la Regió de Kolda. Senegal

Titulars de drets / Beneficiàries:  820 dones de sis poblats

Resultats esperats:

  • S’asseguren les condicions  per garantir l’autosuficiència alimentària i l’estabilitat dels recursos econòmics.
  • Les titulars de drets, responsabilitats i obligacions s’apropien de mecanismes per gaudir del dret al treball digne i sense violències per raons de gènere.
  • S’adopten mesures individuals i col·lectives que permeten mitigar els efectes del canvi climàtic a nivell local i global

Soci Local:  Association Guné Kolda

Finançat per: L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament