Transparència

ELS COMPTES CLARS

En aquest context actual de crisis de confiança envers les ONG, cal ser transparents; per això, és una oportunitat per donar visibilitat a la feina ben feta i ser coherents amb els nostres valors. La Fundació Guné actua incorporant la cultura de la transparència per crear vincles sòlids amb la societat civil i generar més confiança social.

Documents descarregables:

 1. Política de transparència de la Fundació Guné. La transparència i la rendició de comptes són dos aspectes claus per mantenir la confiança i la credibilitat de la societat en les ONG.
 2. Codi Ètic. Un aval de fiabilitat i transparència. La Fundació al ser membre de la Federació Catalana d’ONGD accepta el Codi ètic i de conducta d’aquest organisme, document que facilita estàndards i pautes mínimes de transparència i garanteix el seu compliment davant la ciutadania i les administracions.
 3. Codi de conducta per al desenvolupament del Fundraising a Espanya. Es tracta d’un conjunt de principis i valors, que des de l’ètica, orienten l’exercici professional de la captació de fons, amb independència de l’àmbit d’actuació pel qual s’estigui recaptant fons.
 4. Informes d’auditories
  Any 2017
  Any 2016
  Any 2015
  Any 2013
  Any 2012
 5. Informes auditoria projectes
  • Projecte ACCD 2020
  Projecte Ajuntament 2020
  Projecte La Caixa 2018
  Projecte AECID 2015
  Projecte AECID 2013
  Projecte AECID 2010
 6. Pla de voluntariat