Patronat

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL


La Fundació Guné està regida per un Patronat de 6 professionals vinculats al món acadèmic, de l’empresa i de la solidaritat.

Patronat

President
Sr. José Vilá Bertrán

Vicepresident
Sr. Raúl Vall

Secretària
Sra. Mònica Solé de la Llera

Vocals
Sra. Anna Alié Zanini,
Sra. Irene Casadó Cardil
Sra. Elisabet Dalmau Romero

La fundació compta amb un equip d’assessorament extern, així com voluntaris/àries, col•laboradors/es i membres afins a la nostra missió.

Plegats lluitem per l’acompliment i defensa dels drets humans bàsics i per una societat amb menys desigualtats i més justícia social.