sistema tradicional ramader

Títol: Millora del sistema tradicional ramader a la regió de Kolda. Senegal

Any: 2010

Objectiu: El projecte ha fomentat el sistema de ramaderia tradicional amb pràctiques ecològicament sostenibles de producció ramadera, contribuint al mateix temps a la seguretat alimentària de les poblacions.

Beneficiaris: Els beneficiaris directes de les activitats s’estimen en 5.000 mil productors ramaders i ramaderes, el 95% dels quals són d’ètnia fulbe, coneguts pel seu origen nòmada i molt units als seus caps de bestiar com a font de capital i riquesa.

Impacte:

• La intervenció ha generat una forta mobilització de les Unions de Ramaders per preservar les seves zones de pastures, i lluitar per millorar les seves explotacions.
• S’ha contribuït a que els petits productors siguin més actius en el seu propi desenvolupament i en la gestió dels seus recursos naturals.
• Gràcies a la capacitació dels membres de les organitzacions de ramaders s’han creat relacions entre les Unions de Ramaders i els Serveis Públics locals i veterinaris que recolzen i assessoren a les diferents associacions ramaderes, i possibiliten accions conjuntes en un futur sense la presència del nostre soci local.
• Ha augmentat la presa de consciència dels ramaders sobre la importància de les vacunacions, la reproducció, l’alimentació dels seus animals.

Finançat per: l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament
logo_aecid