Arxiu d'etiquetes: senegal

Inauguració programa pel dret a l’educació

Inauguración programa por el derecho a una educacio´n de calidad y libre de violencia (1)El passat dissabte 14 de Març, a la ciutat de Kolda, es va portar a terme la inauguració del programa finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament que té com a títol “Dret de les joves a una educació de secundària de qualitat i lliure de violència a la ciutat de Kolda i periferia. Senegal”. Durant la inauguració, el director i coordinador del programa van fer la presentació del mateix i vàrem comptar amb la presència dels representants educatius així com de l’alumnat dels centres on es portarà a terme l’actuació.

El programa, d’una durada de dos anys, té com a objectiu promoure i afavorir el dret a una educació completa de qualitat i sense violència des d’una perspectiva de gènere, coeducadora i participativa, i treballant des de les causes estructurals que vulneren aquest dret.

Es treballarà per a la transformació d’opinions, percepcions i creences i per una educació pública sense violència durant totes les etapes educatives. Farem èmfasi en la necessitat de treballar paral•lelament amb la comunitat educativa, familiar, comunitària i amb les autoritats per detectar i prevenir els abusos, els matrimonis primerencs, els embarassos en adolescents, la sobrecàrrega domèstica o altres discriminacions com els matrimonis concertats a l’adolescència o específicament la Mutilació Genital Femenina.

El programa també actuarà dins l’àmbit de l’educació per a la transformació social a Manlleu i Canovelles per a la prevenció de la violència de gènere i la prevenció de l’abandonament escolar. Es treballarà amb la comunitat educativa, familiar, comunitària i amb serveis socials i personal sanitari.

El conjunt d’actuacions són un gran pas endavant en la consecució del dret a viure una vida lliure de violència i del dret a l’educació de qualitat.

Publicacions als mitjans de Kolda:
https://www.koldanews.com/
https://dounya24.com/

Jornada 6 de Febrero – STOP MGF

Os invitamos a la jornada organizada con AHCAMA, ADIS, Red de Migración, género y desarrollo y Fundación Wassu / Wassu Gambia Kafo para mostrar las luchas de mujeres africanas en la erradicación de la Mutilación Genital Femenina, las cuales, irán acompañadas de un análisis de las diferentes actuaciones realizadas desde la salud, la educación y los servicios sociales en Cataluña.

¡Jueves, 6 de Febrero a las 16h, os esperamos en la c/ Calàbria 66, Barcelona!

Cartel Stop MGF

Jornada 6 de Febrer – STOP MGF

Us convidem a la jornada organitzada amb AHCAMA, ADIS, Red de Migración, género y desarrollo y Fundación Wassu / Wassu Gambia Kafo per mostrar les lluites de dones africanes en l’erradicació de la Mutilació Genital Femenina, les quals, aniran acompanyades d’una anàlisi de les diferents actuacions realitzades des de la salut, l’educació i serveis socials a Catalunya.

Dijous, 6 de Febrer a les 16h, us esperem al c/ Calàbria 66, Barcelona!

84401281_2872622172777267_2284602669358120960_n

Formacions a la joventut per una ciutadania activa a la ciutat de Kolda. Senegal

5M0A8190Per contribuir a crear una consciència social i ciutadana entre els i les adolescents i joves de la ciutat seguim creant espais formatius per fomentar entorns d’aprenentatge que estimulin la participació i la convivència ciutadana a través dels Clubs CICA (Clubs d’Integritat i de la Ciutadania Activa) que existeixen en els centres de secundària de la ciutat de Kolda, on s’aproxima a la joventut en els conceptes de drets i deures i també per aquells que tenen un major interès envers els afers públics i la política donar-los les eines i els coneixements per participar-hi més activament.
El primer pas per mobilitzar la joventut és que estiguin informats, únicament així podran ser més actius i actuar amb consciència sobre la importància del seu paper en la societat.
L’acció s’emmarca dins el projecte finançat per l’Ajuntament de Barcelona “Fomentar el bon govern i la participació ciutadana a la ciutat de Kolda (Fase II)”.

Formaciones a la juventud por una ciudadanía activa en la ciudad de Kolda. Senegal

5M0A8190Para contribuir a crear una conciencia social y ciudadana entre los y las adolescentes y jóvenes de la ciudad seguimos creando espacios formativos para fomentar entornos de aprendizaje que estimulen la participación y la convivencia ciudadana a través de los Clubes CICA (Clubes de Integridad y de la Ciudadanía Activa) que existen en los centros de secundaria de la ciudad de Kolda, donde se aproxima a la juventud en los conceptos de derechos y deberes y también para aquellos que tienen un mayor interés hacia los asuntos públicos y la política darles las herramientas y los conocimientos para participar más activamente.

El primer paso para movilizar la juventud es que estén informados, únicamente así podrán ser más activos y actuar con conciencia sobre la importancia de su papel en la sociedad.

La acción se enmarca dentro del proyecto financiado por el Ayuntamiento de Barcelona “Fomentar el buen gobierno y la participación ciudadana en la ciudad de Kolda (Fase II)”.

Acciones primer trimestre proyecto avícola

81811970_2820911127948372_5462636184997986304_oDurante el primer trimestre de ejecución del proyecto “Contribuir a garantizar el acceso al trabajo de 270 mujeres miembros de 10 GIE de la ciudad de Kolda” financiado por el Ayuntamiento de Barcelona se han llevado a cabo las acciones siguientes:

  • Campaña de vacunación a las aves de corral para combatir las dolencias, especialmente la de new castel que reduce en un 80% la mortalidad. Durante la campaña se vacunaron 1.391 aves de corral.
  • Entrega de 400 gallos para el mestizaje con las aves locales y así mejorar la productividad avícola.
  • Construcción de 40 gallineros con capacidad para 100 pollitos.

El conjunto de actividades quieren contribuir a garantizar el acceso a un trabajo digno de las mujeres avicultoras miembros de 10 cooperativas de la ciudad de Kolda.

Accions primer trimestre projecte avícola

81811970_2820911127948372_5462636184997986304_oDurant el primer trimestre d’execució del projecte “Contribuir a garantir l’accés al treball de 270 dones membres de 10 GIE de la ciutat de Kolda” finançat per l’Ajuntament de Barcelona s’han portat a terme les accions següents:

  • Campanya de vacunació a l’aviram per combatre les malalties, especialment la de new castel que redueix en un 80% la mortalitat. Durant la campanya es van vacunar 1.391 aus de corral.
  • Entrega de 400 galls pel mestissatge amb les aus locals i així millorar la productivitat avícola.
  • Construcció de 40 galliners amb capacitat per a 100 pollets.

El conjunt d’activitats volen contribuir a garantir l’accés a un treball digne de les dones avicultores membre de 10 cooperatives de la ciutat de Kolda.

Vídeo resumen del proyecto de empreneduría femenina financiado por el Ayuntamiento de Barcelona

Las mujeres avicultoras de la ciudad de Kolda, Senegal, beneficiarias del proyecto, nos explican los cambios y mejoras que ha supuesto en sus vidas la aplicación del proyecto financiado por el Ayuntamiento de Barcelona “Promover y dinamizar la empreneduría femenina en la ciudad de Kolda, Fase II”.

Vídeo resum del projecte d’emprenedoria femenina finançat per l’Ajuntament de Barcelona

Les dones avicultores de la ciutat de Kolda, Senegal, ens expliquen els canvis i millores que ha suposat en les seves vides l’aplicació del projecte finançat per l’Ajuntament de Barcelona “Promoure i dinamitzar l’emprenedoria femenina a la ciutat de Kolda” Fase II.

Guanyadors del premi Luís Noé Fernández!

Bones notícies! Hem guanyat el premi Luís Noé Fernández 2018, atorgat per Fundacion Alimerka dins de la modalitat de Lluita contra la fam.

Amb una dotació de 12.000 euros, durem a terme un projecte de suport a la seguretat alimentària i la nutrició a la regió de Kolda.

Tot l’equip de Guné en Kolda i Barcelona agraïm a Fundació Alimerka el seu suport i confiança!

Més informació