TDR Avaluació programa

Fundació Guné requereix la contractació d’una avaluadora externa per efectuar l’avaluació tècnica del programa de cooperació “Dret de les joves a una educació de qualitat i lliure de  violència” de la subvenció adjudicada per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament dins la convocatòria de programes de 2019. Termini per presentar propostes, el 20 d’abril de 2022.

Adjuntem els Termes de referència per l’avaluació final del programa.

Interessades si us plau contacteu via e-mail a: projectes@fundaciogune.org

Moltes gràcies!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*