TDR Avaluació projecte EpD

Fundació Guné requereix la contractació d’una avaluadora externa per efectuar l’avaluació tècnica del projecte d’Educació per al Desenvolupament “Dret a l’educació de qualitat i a viure una vida lliure de violència” de la subvenció adjudicada per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament dins la convocatòria de projectes de 2020. Termini per presentar propostes, el 30 de juliol de 2022.

Adjuntem els Termes de referència per l’avaluació final del projecte.

Interessades si us plau contacteu via e-mail a: info@fundaciogune.org

Moltes gràcies!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*