TDR Avaluació projecte

Fundació Guné requereix la contractació d’una consultora perquè  que efectuï l’avaluació tècnica final obligatòria del projecte “Dones de sis Grups d’interès econòmic i tres Agrupacions de promoció femenina (GPF) de la regió de Kolda exerceixen el seu dret a l’alimentació i a la propietat de la terra” que ha executat l’entitat a Senegal de la subvenció adjudicada per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament dins la convocatòria de projectes 2019.

Adjuntem els Termes de referència per l’avaluació final del projecte.

Interessades si us plau contacteu via e-mail a: projectes@fundaciogune.org

Moltes gràcies!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*